Arkisto

Numero 2/2019

Teema: Digitalisaatio ja tietohallinnon uusi rooli – ammattikorkeakoulujen AAPA-verkosto 20 vuotta
Teematoimittaja: Jaakko Riihimaa (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu) ja AAPA-työvaliokunta

On yhteistyön aika

0 892

Tietohallinnon uusi rooli digitalisaatiossa

0 1194

Kareliassa johdetaan tiedolla

0 927

Opitaan digikampuksella – niin missä?

0 1610

Tiedon hallitsijat yhteistyössä

0 460

Funet uudistuu

0 720

Tietoturvaa kohennettiin harjoittelemalla

0 493

Abstracts 2/2019

0 372