Tietosuojaseloste

Nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, Strateginen viestintä

Osoite: PL 230 (Visamäentie 35 A), 13101 Hämeenlinna

Muut yhteystiedot: (03) 6461, uasjournal@hamk.fi

AMK-lehden postituslista

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on mahdollistaa yhteydenotot postituslistalle liittyneisiin.

Rekisteri sisältää postituslistalle liittyneiden henkilöiden sähköpostiosoitteen.

Rekisterin tiedot saadaan henkilöiden liittyessä postituslistalle.

Henkilö- tai osoitetietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

A Manuaalinen aineisto

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjät henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Pyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. (HetiL 523/99 26-28 §)

Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Tietosuojavastaava
PL 230 (Visamäentie 35 A)
13101 Hämeenlinna

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti. (HetiL 523/99 29 §)

Korjaamispyyntö osoitetaan:
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Tietosuojavastaava
PL 230 (Visamäentie 35 A)
13101 Hämeenlinna

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely henkilötietolain 523/99 puitteissa. (HetiL 523/99 30 §)

Kielto osoitetaan:
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Tietosuojavastaava
PL 230 (Visamäentie 35 A)
13101 Hämeenlinna