Agora // Satakunnan ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

Aito // Oulun ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

Dialogi // Diakonia-ammattikorkeakoulun verkkolehti

Elo // Elinikäisen ohjauksen verkkolehti, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

ePooki // Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Erityisopettaja.fi // Erityisopettajan tietoportaali verkossa, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Extra // Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijalehti

Focus // Metropolia Ammattikorkeakoulun kumppanilehti

HAMK Unlimited // Hämeen ammattikorkeakoulun open access –julkaisuportaali: Kolme lehteä yhdessä osoitteessa

Hyve // Turun ammattikorkeakoulun terveyden ja hyvinvoinnin verkkojulkaisu

Insider // Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijalehti

Kehittäjä // Laurea-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminnan tiedotuslehti

Kiihdytyskaista // Opiskelijan opintopolun joustavoittamisen verkkolehti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Koskinen // Kymenlaakson ammattikorkeakoulun verkkolehti

Kreodi // Ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti

LAMKpub // Lahden ammattikorkeakoulun open access -julkaisuportaali, jolla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, LAMK Pro ja LAMK RDI Journal.

Laurea Journal // Laurea-ammattikorkeakoulun verkkolehti

Lehtivihreä // Osuuskunta Team Kestävän ilmaisjulkaisu, Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijoiden osuuskunta

Lumen // Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti

Open stage // Musiikki- ja tanssipedagogiikan verkkolehti, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu

READ // Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyön sekä koulutuksen verkkolehti

Savonian Sanomat // Savonia-ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

SePRO // Seinäjoen ammattikorkeakoulun verkkolehti

Signals // Haaga-Helia ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti

Talk // Turun ammattikorkeakoulun verkkolehti

TAMKjournal // Tampereen ammattikorkeakoulun verkkolehti

TAMKjournal // Tampereen ammattikorkeakoulun verkkolehti in English

Tutka // Tulevaisuuden journalistien media, Turun ammattikorkeakoulu

Vasu // Karelia-ammattikorkeakoulun verkkolehti

Welhoja verkossa // Verkko-opetuksen ja -oppimisen julkaisu, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu

@Sight // Liiketalouden johtamisen ja viestinnän opiskelijoiden verkkojulkaisu, Lahden ammattikorkeakoulu