UAS Journal on ilmestynyt vuodesta 2011. UAS Journalia ovat edeltäneet KeVer, Osaaja.net sekä Kever-Osaaja verkkojulkaisut.

Kaikki aiemmat numerot löytyvät täältä

Huom! arkisto.uasjournal.fi -sivusto on toteutettu väliaikaisesti karsitulla ulkoasulla, jotta aiempien numeroiden sisältö saatiin julki mahdollisimman nopeasti alustan vaihduttua. Arkistosivujen visuaalisempi ulkoasu päivitetään mahdollisimman pian. Pahoittelemme aiheutettua harmia.