UAS JOURNAL

Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen UAS Journal viestittää ammattikorkeakoulujen toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille amkeissa tapahtuvasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä.

Uusin numero

3/2017

Kestävä ja avoin TKI-toiminta ja uudenlaiset prosessit 

Kirjoittajat: Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, Elina Ylikoski. Tiivistelmä Useissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa pyritään tehostamaan kestävää ja avointa TKI-työtä ja vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa. Kirjoitus … 0 206
3/2017

EU tietosuoja-asetus vaikuttaa AMKien  innovaatiotoimintaan

Kirjoittaja: Jaakko Riihimaa. EU:n alueella on toukokuussa 2018 astumassa voimaan tietosuoja-asetus, joka korostaa ihmisten oikeutta yksityisyyteensä ja omien tietojensa omistamiseen. Asetuksen tavoitteita ovat yksilön oikeuksien vahvistaminen, … 0 267
3/2017, In English

Redesigning for Student Centricity: A Four-Step Process

Authors: Ann Padley, Antti Piironen. Introduction  The concepts of customer-centered and human-centered have grown in popularity in the business world to … 0 632
3/2017, Puheenvuoro

Kokeiluekosysteemi avoimen innovaatiotoiminnan kasvualustana 

Kirjoittajat: Anu Kurvinen, Pasi Juvonen. Avoin innovaatiotoiminta kokeilevan kehittämisen ekosysteemissä Lähtökohtana tälle artikkelille on kokeilevan kehittämisen ekosysteemi (EDE), joka liittyy läheisesti … 0 373
3/2017

Uudistuva opettajuus – yksi innovaatiopedagogiikan kulmakivi 

Kirjoittajat: Tiina Hirard, Mervi Takaeilola. Turun ammattikorkeakoulu on nostanut innovaatiopedagogiikan yhdeksi strategiseksi sisältöalueekseen, ja innovaatiopedagogiikan mukaista oppimisotetta on noudatettu jo usean vuoden … 0 319
3/2017, In English

Collaboration with Industry: Open Innovation Approach

Author: Eero Nousiainen. Introduction The amount of completed degrees can be considered as one of the key criteria for assessing … 0 117
3/2017, Koulutus ja oppiminen, Opiskelijat

Haaga Place to Be: kokeilua, oivalluksia ja yhteisoppimista 

Kirjoittajat: Saija Laitinen, Johanna Rajakangas-Tolsa. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hotelli-, ravintola- ja matkailualan kampuksella innovointi yritysten kanssa on nivottu Haaga Place to … 0 662
3/2017

Tuotantotalouden opiskelijat innovoivat teatterin markkinointia

Kirjoittaja: Esa Laihanen. Monien laitosteattereiden haasteena on löytää uutta, nuorta yleisöä. Yleisöt ikääntyvät, eikä nuorista välttämättä entiseen tapaan kasva uutta … 0 1075
3/2017

Hakkerikulttuuri astuu ammattikorkeakouluun

Kirjoittajat: Veli Liikanen, Noora Talsi. Kuva: Manu Eloaho. Opiskelijoiden kokemuksista voi päätellä, että oikein järjestettynä hackathonit ovat hyvä tapa ongelmanratkaisun, kehittämistyön … 0 101
3/2017, Puheenvuoro

DRAFT-tiimit innovoivat mikrorahoituksen tuella 

Kirjoittajat: Kirsi Taskinen, Marja-Liisa Ruotsalainen, Heikki Immonen. Kuva: Jussi Ratilainen Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto ovat tarjonneet syksystä 2012 saakka opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen mahdollisuuden kokeilla … 0 81
3/2017, Puheenvuoro

Miksi pöytälaatikko-ideoista ei tule innovaatiota? 

Kirjoittaja: Kari Laasasenaho. Kuvateksti: Aika on kortilla. Tutkimuksen ja koulutuksen säästöt ovat vähentäneet epäsuorasti myös tutkijoiden käytössä olevaa aikaa. ”On tärkeä … 0 102
3/2017, Tutkimus ja innovaatiot

Karelian TKI-ympäristöt ovat avoinna kaikille

Kirjoittaja: Helena Puhakka-Tarvainen. Kuva: Kari Tiainen. Ammattikorkeakoulujen innovaatioekosysteemiin kuuluvat yritys- ja elinkeinokumppaneiden, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin lisäksi opiskelijat, henkilökunta … 0 104

Uusimmat uutiset

Vuoden 2017 suosituimmat artikkelit

Kaikkien numeroiden suosituimmat artikkelit

VIDEOITA

3/2016, Opiskelijat, Videot

Kokeiluilla kohti pyöräilevää pääkaupunkiseutua: case Liikkuvan Arjen Design

Johdanto Tämän case-tyyppisen esittelyn tarkoituksena on havainnollistaa valokuvin ja videoin, miten kestävää kaupunkiliikkumista on lähdetty edistämään muotoilun opein Helsingissä ja …
Videot

Discovering Fur-workshop