UAS JOURNAL

Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen UAS Journal viestittää ammattikorkeakoulujen toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille amkeissa tapahtuvasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä.

Uusin numero

4/2017

Kansainvälistymisen kaupallistamisen haasteet ammattikorkeakouluissa

Kirjoittajina numeron 4/2017 teematoimittajat: Pirjo Aura, Sami Heikkinen, Elisa Kannasto, Helli Kitinoja, Jaana Muttonen, Mikhail Nemilentsev. Suomalaiselle koulutukselle on kysyntää maailmalla. Tavoitteena on, että koulutusviennin volyymi nousee Suomessa … 0 626
4/2017

FLEN – ruokaketjun koulutusvientiverkosto

Kirjoittajat: Antti Pasila, Elina Puska, Jukka Lähteenkorva. Kuva: Jukka Vainionpää. Kuva: FLEN-verkosto SIAL China messuilla. Kuvassa vasemmalta: Tomi Hyttinen Savonia, Karoliina Väisänen JAMK, Elina Puska … 0 442
4/2017

Vietnamin matkailu kasvuun koulutuksella

Kirjoittaja: Jaana Häkli. Saimaan ammattikorkeakoulu on solminut kolme uutta yhteistyösopimusta vietnamilaisten korkeakoulujen kanssa ja on siten aloittamassa monialaista koulutusvientiä Vietnamiin. … 0 363
4/2017

Koulutusvienti avaa ovet oman toiminnan kriittiseen reflektointiin 

Kirjoittaja: Henna Juusola. Kansallisessa keskustelussa suomalaisen koulutuksen vahvuus on nähty perustuvan ennen kaikkea hyvään ja korkealaatuiseen koulutusjärjestelmään. Esimerkiksi koulutusviennin kansallisessa strategiassa … 0 412
4/2017, Puheenvuoro

Osaamisperustaisuus koulutusviennissä – miten taipuu ops?

Kirjoittaja: Marjaana Mäkelä. Osaamisperustaisuus kytketään amk-sektorilla opetussuunnitelmatyöhön, osaamisen tunnistamiseen, arviointiin ja kansainväliseen sekä työelämäyhteistyöhön. Käsitteeseen sisältyvät tavoitteet ovat tuttuja amk-toimijoille, … 0 337
4/2017

SAMK vie koulutusta kahdelle mantereelle

Kirjoittajat: Minna Keinänen-Toivola, Viveka Höijer-Brear, Tiina Savola, Markku Paukkunen, Ari-Pekka Kainu. Kuva:  SAMK:n Kiinan toimiston päätehtävänä on koulutusyhteistyön, koulutusviennin sekä yritysyhteistyön kehittäminen … 0 906
4/2017

Koulutusviennillä uutta sykettä Suomen korkeakouluihin

Kirjoittaja: Jorma Nevaranta. Kuva: Diplomien jakotilaisuudessa koulutukseen osallistujat, artikkelin kirjoittaja Jorma Nevaranta sekä SeAMKin rehtori Tapio Varmola. Suomen korkeakoulut ovat … 0 338
4/2017

Kymmenen vuotta opettajankoulutuksen vientiä – mitä olemme oppineet

Kirjoittajat: Jari Laukia, Pekka Risku. Kansainvälinen kiinnostus suomalaista koulutusta kohtaan alkoi 1990-luvun lopulla ensimmäisten Pisa-tutkimusten myötä. Suomessa huomattiin, että suomalainen koulutus oli … 0 310
4/2017

Koulutusvientimme menestystekijät: tutkimus, asiakaslähtöisyys ja keskittyminen vaikuttavaan toimintaan

Kirjoittajat: Essi Ryymin, Maaret Viskari. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on kuvailla koulutusviennin onnistumisia selittäviä tekijöitä Hämeen ammattikorkeakoulussa. Keskitymme kuvauksessamme ammatillisen opettajankoulutuksen täydennyskoulutustyyppisiin … 0 716
4/2017, Puheenvuoro

Koulutusvienti vaatii rohkeutta kokeilla

Kirjoittajat: Niklas Nurttila, Vilma Lehtinen. Ammattikorkeakouluilla on valtavasti osaamista ja uskottavuutta maailman laadukkaimpiin kuuluvan koulutusjärjestelmän edustajina. Suomalaisten koulutusteknologiayritysten palvelut ja tuotteet perustuvat … 0 4414
4/2017, In English

Chat – the Future Platform of Finnish Education Exports?

Authors: Kaius Karlsson, Jonas Tana, Outi Ahonen. Starting next year, the Finnish Ministry of Education and Culture (2017) will channel 75 million euros … 0 947
4/2017, In English

Opportunities in Cleantech Education Export to Kazakhstan

Authors: Katerina Medkova, Kati Manskinen, Harri Mattila. Figure: Cleantech Education VIP Day organised by KFEIG, Finnish Pavilion, EXPO 2017 Astana, Kazakhstan, photo taken … 0 337
4/2017

TAMKin Suomi 100 vuotta -lahjaviikko Brasilialle

Kirjoittaja: Heini Pääkkönen. Pitkäaikaisen koulutusyhteistyön kunniaksi ja Suomi 100 -juhlavuoden nimissä TAMK halusi lahjoittaa Brasilian julkisen sektorin kouluille pienen näytteen … 0 483
4/2017, In English

No 4/2017 Abstracts

First steps taken in the export of education – a time of growth lies ahead Programme Director, Dr Lauri Tuomi, … 0 134

VIDEOITA

3/2016, Opiskelijat, Videot

Kokeiluilla kohti pyöräilevää pääkaupunkiseutua: case Liikkuvan Arjen Design

Johdanto Tämän case-tyyppisen esittelyn tarkoituksena on havainnollistaa valokuvin ja videoin, miten kestävää kaupunkiliikkumista on lähdetty edistämään muotoilun opein Helsingissä ja …
Videot

Discovering Fur-workshop