Teemanumero 1/2020 on ilmestynyt ajankohtaisin aihein.

Aikaisemmat numerot löytyvät täältä.

The UAS Journal online publication focuses on education, research and development activities in the fields of practice-oriented higher education in Finland. You can find all the issues here, and  texts that are in English here.

UAS JOURNAL

Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen UAS Journal viestittää ammattikorkeakoulujen toimijoille sekä työ- ja elinkeinoelämän sidosryhmille amkeissa tapahtuvasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä yritysyhteistyöstä.

Uusin numero

1/2020, Puheenvuoro

Tutkimus- ja kehittämistyö on jatkuvan oppimisen alusta

Kirjoittajat: Anu Sipilä & Marianne Wegmüller. Jatkuvan oppimisen ilmiöön ei voi olla törmäämättä. Jatkuva oppiminen on sanapari, joka näkyy ja … 0 378
1/2020

TKI-hankkeiden tuloksia toivotaan nykyistä paremmin jakoon

Kirjoittajat: Kaisa Jaalama, Juhani Talvela, Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, Hanna Lahtinen, Anne Kärki & Seliina Päällysaho. Avoimen TKI-toiminnan käytäntöjä ja … 0 276
1/2020

Avoin TKI ammattikorkeakouluissa – tekijöiden näkemyksiä

Kirjoittajat: Juhani Talvela, Kaisa Jaalama, Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, Seliina Päällysaho, Hanna Lahtinen & Anne Kärki. Tässä artikkelissa analysoidaan ammattikorkeakoulujen … 0 247
1/2020

Taitoja TKI-osaajavalmennuksen keinoin

Kirjoittajat: Mari Salminen-Tuomaala, Juha Hautanen & Sirkka Saranki-Rantakokko. TKI-osaajavalmennus ammattikorkeakoulujen henkilökunnan osaamisen kehittämisessä Ammattikorkeakouluilla on vahvaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista … 0 256
1/2020

TKI tekee Masterin

Kirjoittajat: Anu Sipilä & Jarmo Ritalahti. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja opetuksen välisen yhteistyön kehittäminen on ajankohtainen ja tärkeä … 0 281
1/2020

Onko tulevaisuus jo täällä – monien mahdollisuuksien robotiikka haastaa AMKien T&K -työn

Kirjoittaja: Tapio Mäkelä. Sairaalan käytävillä kulkevat logistiikkarobotit tekevät töitä 24/7, sadat teollisuusrobotit hitsaavat autojen koreja väsymättä, ohjelmistorobotit vastaavat toimiston rutiinitöistä, … 0 288
1/2020

Xamk tukena öljyvahinkoon varautumisessa

Kirjoittaja: Justiina Halonen. Suuri merellinen öljyvahinko nostettiin tuoreimmassa Suomen kansallisessa riskinarviossa yhdeksi yhdeksästä häiriötilanteesta, joiden todennäköisyyden arvioitiin kasvavan (sisäministeriö 2019, … 0 262
1/2020

Xamk Ambulanssisimulaattori yhdistää opetuksen ja TKI:n

Kirjoittajat: Antti Jakonen, Jarno Hämäläinen & Hilla Sumanen. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Kotkan kampuksella sijaitseva ambulanssisimulaattori on ainutlaatuinen ensihoidon oppimisympäristö ja … 0 364
1/2020, Katsaus

Tiedonhallintalaki korkeakouluissa

Kirjoittajat: Kari Kataja, Jaakko Riihimaa & Walter Rydman. Tiedonhallinta on tärkeässä roolissa ammattikorkeakouluissa. Uusi lainsäädäntö on edellyttänyt ammattikorkeakouluilta tiedonhallinnan kehittämistä.  … 0 163
1/2020

Kokemuksia suomalaisten verkkokauppayritysten kansainvälistämisestä

Kirjoittajat: Marko Mäki & Tuija Toivola. Kaupan alan murros ja uuden osaamisen tarve Digitaalinen transformaatio vaikuttaa kaikkeen yritystoimintaan ja haastaa … 0 124
1/2020, In English

Creative Entrepreneurship in the Arctic

Author: Anzelika Krastina. Entrepreneurship is no longer just an option, but vital for the survival and development of the Arctic … 0 348
1/2020, In English

Blueprint for a training program on business opportunity recognition in SDGs

Kirjoittajat: Minna-Maari Harmaala & Hanna Harilainen. As a part of a larger research and development project, we aim to create … 0 185
1/2020

Ammattikorkeakouluihin lisää kestävyyttä ja vastuullisuutta

Kirjoittajat: Kari Laasasenaho, Nina Kokkonen, Sanna Tyni & Petri Lempinen. Kestävän kehityksen tuominen näkyviin on tärkeää, koska ammattikorkeakouluilla on merkittävä … 0 210
1/2020

SAMKin opiskelijat ratkomassa energiatehokkuushaasteita

Kirjoittajat: Teija Järvenpää & Minna M. Keinänen-Toivola. Maailman kaupasta 90 prosenttia tapahtuu meriteitse ja kansainvälinen meriklusteri tuottaa 3,1 prosenttia maailman … 0 259
1/2020, Katsaus

Yhteistyöllä kohti korkeuksia

Kirjoittaja: Mikko Matveinen. Joensuun Penttilänrantaan valmistui elokuussa 2019 Suomen korkein puukerrostalo Lighthouse Joensuu. Kohde on samalla myös maailman korkein jännetankojäykistetty … 0 149
1/2020

Ydinkompetenssit kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) koulutuksessa

Kirjoittajat: Virpi Sulosaari, Minna Elomaa-Krapu, Hanna Hopia, Kirsi Koivunen, Rauni Leinonen, Eeva Liikanen, Ulla Penttinen, Outi Törmänen, Leena Walta & … 0 662
1/2020

Innovaatiokeskittymien vuosi 2019

Kirjoittajat: Minna Elomaa-Krapu, Mona Roman & Anna-Maria Vilkuna. Olemme Metropoliassa käynnistäneet viime vuoden aikana innovaatiokeskittymiin (IK) perustuvan toimintamallin. Innovaatiokeskittymiä meillä … 0 264
1/2020

Innovaatiokipinöitä kansainvälisessä biotalousyhteisössä

Kirjoittajat: Anna Aalto & Diana Pitkänen. Matka pohjoisen luonnosta maailman markkinoille on yhä pitkä EU:n Itämeristrategia tunnistaa biotalouden nousun merkittäväksi … 0 139
1/2020

Alueellinen yhteistyömalli yrittäjyysosaamisen tueksi

Kirjoittajat: Anneli Manninen & Petri Graeffe. Laurea-ammattikorkeakoulun pedagoginen toimintatapa on Learning by Development eli aitojen työelämän kehittämistehtävien parissa oppiminen. Vaikka … 0 128
1/2020, Puheenvuoro

Sidosryhmäyhteistyö ennakointivälineenä

Kirjoittajat: Sari Ahvenlampi & Ismo Kinnunen. Ennakointi on osa strategista päätöksentekoa. Se auttaa tekemään päätöksiä, jotka ovat kestäviä tulevaisuudessa. Miten … 0 145
1/2020

Vahvuuksilla kohti työelämää

Kirjoittajat: Helena Kangastie & Jonna Löf. Johdanto Työelämä on jatkuvassa ja alati kiihtyvässä muutoksessa. Kyetäksemme toimimaan ja oppimaan uutta, tarvitsemme … 0 134
1/2020, Puheenvuoro

Onko Suomi tuhansien unohdettujen projektien maa?

Kirjoittaja: Katri Halonen. Ammattikorkeakoulut ovat olleet luotsaamassa lähes viittäsataa projektia Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakaudella 2014–2020 (datalähde RR-tietopankki 2020). Tuhannet työtunnit ovat … 0 97
1/2020, Abstracts, Editorial, In English

Abstracts 1/2020

Editorial: UAS Journal – starting the 10th year of open and responsible publishing activities in higher education Ilkka Väänänen, Editor-in-chief, … 0 139

Vuoden 2019 suosituimmat artikkelit

Kaikkien numeroiden suosituimmat artikkelit

VIDEOITA

3/2016, Opiskelijat, Videot

Kokeiluilla kohti pyöräilevää pääkaupunkiseutua: case Liikkuvan Arjen Design

Johdanto Tämän case-tyyppisen esittelyn tarkoituksena on havainnollistaa valokuvin ja videoin, miten kestävää kaupunkiliikkumista on lähdetty edistämään muotoilun opein Helsingissä ja …
Videot

Discovering Fur-workshop