Ilmestyminen ja teemat

UAS Journal ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, touko-, loka- ja joulukuussa. Jokaisella numerolla on oma teema, jonka koostamisesta ja sisällöstä vastaa teematoimittaja.

Nro 1/2017: teemana Korkeakoulut todellisuuden lisääjinä –  digitaalinen oppiminen korkeakouluissa
– teematoimittajina Markus Söderlund (markus.soderlund(at)humak.fi) ja Tiina Valkendorff (tiina.valkendorff(at)humak.fi)
– deadline vko 6
– ilmestyminen maaliskuussa

Nro 2/2017: teemana Ammattikorkeakoulut hyvinvointipalveluiden kehittämiskumppanina
– teematoimittajana Anne Kärki (anne.karki(at)samk.fi) 
– deadline vko 16
– ilmestyminen toukokuussa

Nro 3/2017: teemana Avoin innovaatiotoiminta
– teematoimittajana Seliina Päällysaho (seliina.paallysaho(at)seamk.fi)
– deadline vko 36
– ilmestyminen lokakuussa

Nro 4/2017: teemana Koulutuksen vienti
– teematoimittajina Pirjo Aura (pirjo.aura(at)haaga-helia.fi), Sami Heikkinen (sami.heikkinen(at)lamk.fi), Elisa Kannasto (elisa.kannasto(at)seamk.fi), Helli Kitinoja (helli.kitinoja(at)seamk.fi), Jaana Muttonen (jaana.muttonen(at)hamk.fi) ja Mikhail Nemilentsev (mikhail.nemilentsev(at)mamk.fi)
– deadline vko 43
– ilmestyminen joulukuussa

 

Numeron teematoimittajaksi?
Teematoimittajat ovat UAS journalin kantava voima. Teematoimittajan tehtävänä on koota numeron sisältö asiantuntijaverkostoja hyödyntäen eli tuottaa lehden sisältö kutsumalla kirjoittajia amkien henkilöstöstä ja opiskelijoista sekä työelämän asiantuntijoista ja yhteistyökumppaneista. Teematoimittajan tehtävästä maksetaan palkkio. Ota yhteyttä päätoimittaja Ilkka Väänäseen (ilkka.vaananen(at)lamk.fi).