Ilmestyminen ja teemat

UAS Journal ilmestyy neljä kertaa vuodessa: maalis-, touko-, loka- ja joulukuussa. Jokaisella numerolla on oma teema, jonka koostamisesta ja sisällöstä vastaa yksi tai useampi teematoimittaja. Julkaistut kirjoittajakutsut löytyvät täältä.

4/2019: Luovat alat ja innovaatiotoiminta

 • Teematoimittajina Silja Suntola ja Mervi Rajahonka XAMKista.
 • Artikkeliehdotukset: viikon 37 loppuun (15.9.2019) mennessä.
 • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viikon 41 loppuun (13.10.2019) mennessä.
 • Korjattu versio artikkelista tulee toimittaa viimeistään viikon 43 loppuun (27.10.2019) mennessä.
 • Teemanumero ilmestyy viikolla 49.
 • Kirjoittajakutsu

3/2019: Tekoäly ja miten se kohtaa käytännössä ammattikorkeakoulun ja sitä kautta työelämän − vai kohtaako?

 • Teematoimittajina Tuire Ranta-Meyer ja Katri Halonen Metropoliasta.
 • Artikkeliehdotukset viimeistään viikolla 33 (16.8.2019)
 • Korjattu versio artikkeleista tulee toimittaa viimeistään viikolla 37
 • Teemanumero ilmestyy viikolla 40
 • Kirjoittajakutsu

2/2019: Digitalisaatio ja tietohallinnon uusi rooli – ammattikorkeakoulujen AAPA-verkosto 20 vuotta

 • Teematoimittajina AAPA-työvaliokunta, yhteyshenkilönä Jaakko Riihimaa
 • Ilmestyi 23.5.2019

1/2019: Osaamisperustaisuus ammattikorkeakouluissa

 • Teematoimittajana Esa Virkkula OAMKista.
 • Ilmestyi 12.3.2019

Numeron teematoimittajaksi?
Teematoimittajat ovat UAS Journalin kantava voima. Teematoimittajan tehtävänä on koota numeron sisältö asiantuntijaverkostoja hyödyntäen eli tuottaa lehden sisältö kutsumalla kirjoittajia amkien henkilöstöstä ja opiskelijoista sekä työelämän asiantuntijoista ja yhteistyökumppaneista. Teematoimittajan tehtävästä maksetaan palkkio. Ota yhteyttä päätoimittaja Ilkka Väänäseen (ilkka.vaananen(at)lamk.fi).