Käyttöehdot

UAS Journal on ammattikorkeakoulujen toimijoille ja sidosryhmille suunnattu verkkolehti. UAS Journal -verkkolehteä julkaisee Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry  ja se on yhteiskustannettu kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen toimesta.

Kaiken aineiston on oltava hyvän tavan mukaista. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat tekijälle. Tekijä vastaa siitä, että toimitettu aineisto ei sisällä sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen loukkaisi. Toimitus ei ole velvollinen julkaisemaan tilaamatonta aineistoa.

Aineistolla tarkoitetaan tässä dokumentissa kaikkia julkaisussa käytettäviä ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi tekstit, kuvat, lomakkeet sekä kaikki muut sellaiset toiminnot, jotka liittyvät kiinteästi UAS Journaliin.

Henkilötiedot

Tämä verkkosivusto on rakennettu WordPress-julkaisujärjestelmällä, ja siinä käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä pieniä tekstitiedostoja.

Tietoja käytetään palvelun käytön analysointiin, sen kehittämiseen ja verkkomarkkinointiin.

Sivuston sisällön ja käytettävyyden kehittämiseksi käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä (Google Analytics), joiden avulla saamme tietoja esimerkiksi sivustomme käytöstä, sivustollamme vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja selaimesta.

Sivuilla on yhteisöliitännäisiä ja linkkejä kolmannen osapuolen palveluihin (esim. Facebook, Twitter, Instragram ja YouTube). Näiden sisältö tulee suoraan kolmannen osapuolen palveluista, jotka voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.

Yhteystietoja (sähköpostiosoitetta) kysytään vain, mikäli kysymyksiin tai palautteeseen halutaan vastausta.

Linkitys

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä. Lähde on mainittava. Kuvia ja muuta graafista materiaalia ei saa käyttää ilman erillistä lupaa. Aineiston käyttöä koskevissa asioissa ota yhteyttä uasjournal(at)hamk.fi.

Alasottoilmoitus

UAS Journalin toimitus on lähtökohtaisesti vastuussa verkkosivuilla olevan aineiston lainmukaisuudesta. Tekijänoikeuksien osalta sivuston ylläpito ei kuitenkaan ole vastuussa sivustojen sisällöstä, jos se on noudattanut alasottoilmoituksia eli poistanut sisältöjä, joista oikeudenhaltija on heille kertonut.

UAS Journalin www-sivuja koskeva alasottoilmoitus tulee toimittaa postitse osoitteeseen:

Hämeen ammattikorkeakoulu / verkkoviestintä
PL 230
13101 Hämeenlinna

Alasottoilmoitukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

  • Ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot.
  • Yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa.
  • Tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta.
  • Ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Palaute ja kehitysehdotukset

Otamme mielellämme vastaan sivustoa koskevaa palautetta, kysymyksiä tai muutosehdotuksia. Ota yhteyttä uasjournal(at)hamk.fi

 

AMK-lehden toimitus pidättää oikeuden muuttaa palvelun sisältöä ja käyttöehtoja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan käyttäjille lehdessä.