Julkaisuehdot

Julkaisulupa myönnetään täyttämällä julkaisulupa-lomake.

UAS Journal -verkkojulkaisu (Julkaisija) noudattaa käytäntöä, jossa tekijät (Kirjoittaja) antavat lehdelle julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin (Aineisto).

Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien noudattamisesta säilyy Kirjoittajalla. Kirjoittaja(t) vastaa siitä, että toimitettu Aineisto ei sisällä sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen loukkaisi. Kirjoittajan tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) julkaisemia hyvän tieteellisen käytännön ohjeita.

Kirjoittaja vastaa myös siitä, että sopimuksen mukaista Aineistoa ei ole aiemmin julkaistu, julkaisuoikeutta ei ole luovutettu toiselle kustantajalle ja Aineisto ei ole hyväksymishetkellä toisen lehden arvioitavana. Muussa tapauksessa Kirjoittaja on antanut selvityksen asiasta Julkaisijalle. Aineiston ilmestyttyä UAS Journalissa Kirjoittajilla on oikeus vapaasti käyttää ja kehittää laatimaansa tietosisältöä.

Julkaisijalla ei ole oikeutta muunnella Aineistoa ilman Kirjoittajan lupaa. Julkaisija määrittelee Aineiston ulkoasun. Julkaisijalla on oikeus korjata Aineistossa havaitsemansa kirjoitusvirheet ja tehdä muut julkaisemisen kannalta vähäiset tekniset muutokset, jotka eivät vaikuta Aineiston asiasisältöön.

UAS Journal on antanut FIN-CLARIN-konsortionille luvan tuottaa lehden vuosikerroista korpuksen (sähköisen tekstikokoelma). Hyväksymällä julkaisuehdot Kirjoittaja antaa suostumuksensa siihen, että sopimuksen mukaista Aineistoa käytetään tutkimuskäyttöön. Aineiston saa arkistoida riittävän tietoturvan tason tarjoavaan tieteellisen aineiston arkistoon, esimerkiksi Kielipankkiin. Aineisto tulee saataville Kielipankin tai vastaavan palvelun kautta siten, että pääsy kokonaiseen tekstiin edellyttää käyttäjätunnusta, salasanaa sekä tehtävää, joka sisältää tutkimustyötä. Tekstistä poimitaan lisäksi lyhyitä katkelmia, joissa on nähtävissä ainoastaan rajallinen konteksti, esim. virke tai kappale. Nämä katkelmat ovat hakuliittymän kautta julkisesti saatavilla.

Kirjoittajilla on oikeus rinnakkaistallentaa viimeisin artikkelikäsikirjoituksensa neljän kuukauden embargon jälkeen.