Arkisto

Numero 2/2016

Teematoimittaja: yliopettaja Tuula Kukkonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Savonia UAS

Hyvinvointi 2.0

0 2808
Savonia UAS

Sosiaalialan T-osaaminen Sote-uudistuksessa

0 4412

Quality of life in a Kathmandu slum

0 5471
multitaskaaminen

Kohti muistiystävällistä Pohjois-Karjalaa

0 3924
yhteisöllinen ruokailu

Ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu

0 2595
The Future Competences for Working with Older People
Työelämälähtöisyys YAMK-tutkinnoissa
Flipped teaching in health promotive work
Savonia UAS

Videovälitteinen potilasohjaus opetuksessa

0 2616
Bild 1
innostuksen johtaminen

Miten innostusta johdetaan?

0 19237
Hyvinvointituotteiden rakennus

Hyvinvointitaidetta tuottamassa

0 2704

Kuntoutujan polku palvelukodista farmille

0 2907
HYVÄKSI-hanke
Siä päätät!
abstracts 2/2016

No 2 (2016) Abstracts

0 2411