Arkisto

Numero 2/2016

Teematoimittaja: yliopettaja Tuula Kukkonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Savonia UAS

Hyvinvointi 2.0

0 2926
Savonia UAS

Sosiaalialan T-osaaminen Sote-uudistuksessa

0 4824

Quality of life in a Kathmandu slum

0 6360
multitaskaaminen

Kohti muistiystävällistä Pohjois-Karjalaa

0 4111
yhteisöllinen ruokailu

Ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu

0 2754
The Future Competences for Working with Older People
Työelämälähtöisyys YAMK-tutkinnoissa
Flipped teaching in health promotive work
Savonia UAS

Videovälitteinen potilasohjaus opetuksessa

0 2801
Bild 1
innostuksen johtaminen

Miten innostusta johdetaan?

0 22729
Hyvinvointituotteiden rakennus

Hyvinvointitaidetta tuottamassa

0 2873

Kuntoutujan polku palvelukodista farmille

0 3120
HYVÄKSI-hanke
Siä päätät!
abstracts 2/2016

No 2 (2016) Abstracts

0 2590