Arkisto

Numero 2/2016

Teematoimittaja: yliopettaja Tuula Kukkonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Savonia UAS

Hyvinvointi 2.0

0 3341
Savonia UAS

Sosiaalialan T-osaaminen Sote-uudistuksessa

0 5786

Quality of life in a Kathmandu slum

0 8371
multitaskaaminen

Kohtuus kaikessa – myös multitaskaamisessa

0 12165

Kohti muistiystävällistä Pohjois-Karjalaa

0 4599
yhteisöllinen ruokailu

Ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu

0 3198
The Future Competences for Working with Older People
Työelämälähtöisyys YAMK-tutkinnoissa
Flipped teaching in health promotive work
Savonia UAS

Videovälitteinen potilasohjaus opetuksessa

0 3286
Bild 1
innostuksen johtaminen

Miten innostusta johdetaan?

0 28135
Hyvinvointituotteiden rakennus

Hyvinvointitaidetta tuottamassa

0 3422

Kuntoutujan polku palvelukodista farmille

0 3702
HYVÄKSI-hanke
Siä päätät!
abstracts 2/2016

No 2 (2016) Abstracts

0 3112