Arkisto

Numero 2/2016

Teematoimittaja: yliopettaja Tuula Kukkonen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Savonia UAS

Hyvinvointi 2.0

0 2175
Savonia UAS

Sosiaalialan T-osaaminen Sote-uudistuksessa

0 2764

Quality of life in a Kathmandu slum

0 2278
multitaskaaminen

Kohti muistiystävällistä Pohjois-Karjalaa

0 3115
yhteisöllinen ruokailu

Ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu

0 1656
The Future Competences for Working with Older People
Työelämälähtöisyys YAMK-tutkinnoissa
Flipped teaching in health promotive work
Savonia UAS

Videovälitteinen potilasohjaus opetuksessa

0 1698
Bild 1
innostuksen johtaminen

Miten innostusta johdetaan?

0 2582
Hyvinvointituotteiden rakennus

Hyvinvointitaidetta tuottamassa

0 1812

Kuntoutujan polku palvelukodista farmille

0 1991
HYVÄKSI-hanke
Siä päätät!
abstracts 2/2016

No 2 (2016) Abstracts

0 1426