Meriteollisuus tutkimus- ja oppimisympäristönä - UAS Journal