Motivaatio säilyy, kun yhteistyön tulokset alleviivataan - UAS Journal