Kirjoittajakutsu, Uutiset

Kirjoittajakutsu: UAS Journal 2/2021, Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta ja avoin oppiminen

Kutsumme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä avoimen oppimisen asiantuntijoita kirjoittamaan UAS Journalin numeroon 2/2021. Lehden teemana on ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta ja avoin oppiminen. Teemanumerossa suositaan monialaisuutta ja organisaatiorajat ylittäviä artikkeleita.

Avoin toimintakulttuuri on kehittynyt ammattikorkeakouluissa muutaman vuoden aikana huimasti. Ammattikorkeakoulut paransivat merkittävästi kypsyystasojaan opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä tutkimusorganisaatioiden avoimuuden kypsyydestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksessä kuitenkin muistutetaan, että avoimessa toimintakulttuurissa on kehitettävää edelleen. Toimijoiden kokemia avoimuuden esteitä tulee ratkaista, ohjeita ja tukipalveluja edelleen kehittää sekä organisaatioiden ja yhteistyöverkostojen yhteistyötä avoimuudessa vahvistaa. Vaikka suomalaiset korkeakoulut edustavatkin avoimen tutkimuksen ja tieteen kärkeä Euroopassa, voimme kehittyä myös kansainvälisessä yhteistyössä.

Avoimella TKI-toiminnalla tarkoitetaan, että TKI-hankkeet, niiden julkaisut ja muut tuotokset, opinnäytteet, opetusmateriaalit, TKI-aineistot, menetelmät ja mittarit ovat mahdollisimman avoimesti saatavilla ja hyödynnettävissä. Lisäksi saatavuuteen ja säilyttämiseen liittyvien prosessien tulee olla hallinnassa. Avoimien toimintatapojen avulla lisätään TKI-toiminnan näkyvyyttä, laatua, luotettavuutta sekä vaikuttavuutta ja edistetään työelämä- ja yritysyhteistyötä.

Avoimella oppimisella (Open Education, OE) tarkoitetaan oppimaan pääsyn ja osallistumisen laajentamista kaikille. Avoimessa oppimisessa pyritään madaltamaan oppimisen esteitä ja lisäämään saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Avoin oppiminen tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Se monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia sekä yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä. Keskeisiä käsitteitä avoimessa oppimisessa ovat avoimet oppimateriaalit (Open Educational Resources, OER) ja avoimet oppimis- ja opetuskäytänteet (Open Educational Practices). (Avoin tiede, https://avointiede.fi/fi/tutkijalle/ukk#oppiminen)

Julkaistavat artikkelit voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin tai kysymyksiin:

 • Millä tavalla avoimuuden kehittämistä on tehty ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä?
 • Miten avointa oppimista edistetään ammattikorkeakouluissa?
 • Miten ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tulokset, aineistot ja osaaminen saadaan hyödynnettäväksi ja käyttöön toiminnan aikana – ei vain lopputuloksina?
 • Miten avoimuus on muuttanut työelämän kehittämistä tai aluevaikuttavuutta?
 • Miten ammattikorkeakoulujen ja niiden tutkimusinfrojen tarjoamat palvelut ja osaaminen löytyvät ja kuinka niitä pystytään hyödyntämään tehokkaammin?
 • Millaista avoimeen TKI-toimintaan ja oppimiseen liittyvää koulutusta tai palveluja on tarjolla tai miten toiminta on organisoitunut?
 • Miten avoimen julkaisemisen käytänteitä on kehitetty, esim. rinnakkaistallentaminen, kirjoittajamaksut ja lisenssit?
 • Miten datanhallinnan prosesseja on kehitetty?

Teemanumeroon toivotaan asiantuntija-artikkeleita sekä ammattikorkeakouluista että niiden ulkopuolelta. Toivomme myös ”best practices” -tyylisiä artikkeleita, joissa jaetaan hyviä toimintatapoja ja käytänteitä. Tarjottavat tekstit voivat olla artikkelien ohella myös vapaamuotoisempia katsauksia, puheenvuoroja, haastatteluja sekä avointa TKI:tä ja avointa oppimista kommentoivia asiantuntijatekstejä. Asiantuntija-artikkelin enimmäispituus on 10 000 merkkiä, katsauksen 4 000 merkkiä ja vapaamuotoisemmat tekstit noin 3 000 merkkiä (sis. välimerkit). Tarkemmat kirjoittajaohjeet löytyvät www-osoitteesta https://uasjournal.fi/kirjoita-lehteen/kirjoitusohjeet/. Niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Tässä numerossa 2/2021 on käytössä kaksivaiheinen menettely. Pyydämme ensimmäisessä vaiheessa abstraktin (200 sanaa) ja kokoamme niiden perusteella lehden kokonaisuuden. Sen jälkeen pyydämme valituiksi tulleilta koko tekstin.

Teematoimittajina:

 • Seliina Päällysaho, FT, KTM, tutkimuspäällikkö, SeAMK
 • Anne Kärki, TtT, yliopettaja, SAMK
 • Hannu Hyyppä, TkT, professori, AALTO-yliopisto
 • Katja Laitila, YTM, informaatikko, HAMK

Noin 200 sanan abstraktit lähetetään teematoimittajille word-tiedostona seuraavan linkin kautta: https://www.lyyti.in/Abstrakti_UAS_Journal_2_2021

Aikataulu:

 • Abstraktit toimitetaan ylläolevan linkin kautta viimeistään perjantaina 5.3.2021.
 • Abstraktien kirjoittajille lähetetään vastaus viimeistään 14.03.2021.
 • Ensimmäinen versio artikkelista tulee lähettää teematoimittajille osoitteeseen seliina.paallysaho(at)seamk.fi viimeistään perjantaina 9.4.2021.
 • Palaute artikkeleista lähetetään vastuukirjoittajalle viimeistään 25.4.2021.
 • Viimeistellyt versiot artikkeleista tulee toimittaa viimeistään perjantaina 7.5.2021.

Teemanumero ilmestyy viikolla 20.

Välitäthän kutsua eteenpäin omassa organisaatiossasi ja omissa verkostoissasi!

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *