1/2011, Työelämä

Korkeakoulun turvallisuuskäsikirja – vakavien henkilöriskien hallinta

Korkeakoulujen turvallisuusympäristö on muuttunut muun yhteiskunnan turvallisuustilanteen muuttuessa. Vakavat henkilöihin kohdistuneet väkivallanteot sekä arjessa kulkevat uhkatilanteet ovat edellyttäneet yhtenäisen toimintamallin ja suositusten luomista korkeakouluille.

Laurea-ammattikorkeakoulu toteutti vuosien 2009 ja 2010 aikana opetusministeriön rahoittaman Korkeakoulujen turvallisuus -hankkeen. Hankkeen painopisteenä on ollut vakavien henkilöriskien hallinta korkeakouluissa. Hankkeen keskeiset tuotokset koottiin käsikirjaksi, joka on tarkoitettu kaikille korkeakoulujen turvallisuustyötä tekeville. Käsikirja sisältää suosituksia omatoimisen turvallisuuden kehittämiseksi korkeakouluissa.

Käsikirjan ovat laatineet Laurea-ammattikorkeakoulun lehtorit Juha Kreus ja Tiina Ranta sekä hankkeessa työskennelleet Niina Pelkonen, Tuomas Turunen, Jari Vuoripuro sekä Jouni Viitanen. Käsikirjan suositukset perustuvat yli vuoden kestäneeseen hankkeeseen, johon osallistui toista sataa asiantuntijaa korkeakoulujen toimintaan liittyviltä eri sektoreilta.

Korkeakoulun turvallisuuskäsikirja – vakavien henkilöriskien hallinta -julkaisua voi tiedustella sähköpostitse: julkaisut(a)laurea.fi.

Kirjoittajat

Juha Kreus, Nina Pelkonen, Tiina Ranta, Tuomas Turunen, Jouni Viitanen, Jari Vuoripuro

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli