Hurudant kunnande behövs inom social- och hälsovården i framtiden? - UAS Journal