Sähköistettyä osaamista sote-alan koulutukseen - UAS Journal