1/2011, Tutkimus ja innovaatiot

”Hyvinvointia ja kilpailukykyä” – Ammattikorkeakoulujen TKI-päivät Porissa 16. – 17.2.2011

Satakunnan ammattikorkeakoulu järjesti laatuaan ensimmäiset Tutkimus-, Kehittämis- ja Innovaatiopäivät (TKI-päivät) Porin Yyterissä 16. – 17.2.2011. Paikalla oli lähes 200 asiantuntijaa.

Päivien teemaksi oli valittu ”Hyvinvointia ja kilpailukykyä”, ja koska innovaatio oli nyt ensimmäistä kertaa mukana otsikossa, oli se toisen päivän kantava teema. Tällöin TKI-päivien osannottajat saivat itse osallistua innovointiin ja tulevaisuuden skenaarioiden rakentamiseen. Päivien välittömän sähköisen palautteen arvosana oli keskimäärin hyvän ja erinomaisen välillä, vaikka parannettavaakin toki löytyi.

Erityistä kiitosta kriittinen yleisö antoi professori Peter Kellylle, joka haastoi meitä hyödyntämään omia mahdollisuuksiamme yrittäjinä. Yrittäjyyden karikot hyvin tunnistaen hän korosti hallittua riskinottoa. Elinkelpoisen yrityksen edellytyksinä Kelly näki omien mahdollisuuksien hyödyntämisen ja vahvan sitoutumisen omaan asiaansa.

Hyvinvointi päivien teemana tuotti niin henkistä kuin ruumiillistakin hyvinvointiantia osallistujille. Soteekin opiskelijat virittivät hetkiä hyvinvoinnille seminaari-istumisen lomaan. Soteekki on Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan palvelukeskus, joka mahdollistaa opiskelijoille yrittäjämäisen työtavan oppimisen.

Rinnakkaisissa työpajoissa käsiteltiin hyvinvointi-teeman lisäksi pohjoismaista yhteistyötä, kansainvälisiä hankkeita ja YAMK kehittämisverkoston roolia TKI:n ja työelämäyhteistyön edistäjänä. Sakari Kainulainen analysoi AMKien strategioita alueellisen vaikuttavuuden näkökulmasta ja Jaakko Paasi ja Riikka Ahmaniemi pohtivat ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnan IPR- ja IP-haasteita.

Uutisnurkkauksessa kerrottiin lyhyesti ammattikorkeakoulujen yhteisistä hankkeista toimintamalleista. Se sai myös positiivista palautetta, jopa toivottiin enemmän aikaa varattavaksi näihin asioihin.

Iltatilaisuudessa jaettiin ensimmäistä kertaa TKI-palkinnot, Kärjet 2010, ansiokkaasti toteutetuille TKI-hankkeille. Kunniakirjan ja yleisen gloorian lisäksi kuusi palkittua hanketta sai taiteilija Petteri Ikosen suunnittelemat ja tekemät veistokset. Tällä toivottavasti perinteeksi muodostuvalla toiminnalla halutaan korostaa ammattikorkeakoulukentän TKI-toiminnan merkitystä ja tuloksellisuutta niin ammattikorkeakoulujen omissa organisaatioissa kuin asiakkaittemme ja suuren yleisön silmissä. Samalla se kannustaa tutkimusryhmiä yhä parempiin suorituksiin. Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa tunnetaan vielä huonosti ja siksi sen tunnettuutta julkisessa mediassa halutaan näin edistää.

Toisen päivän johtava teema oli Innovaatio

Ammattikorkeakoulujen tutkimuksen tulevaisuutta pohdittiin heti aamun tulevaisuustyöpajassa. Työpajan tarkoituksena oli kehittää osanottajien käsitystä siitä, millaisia haasteita tutkimustoiminnassa ammattikorkeakouluissa voidaan kohdata seuraavan 5-10 v aikana. Tulevaisuustaulukon tarkasteluikkunoina olivat kansainvälisyys, aluevaikutus, opetus ja TKI sekä tutkimusmenetelmät.

Kansallista innovaatiostrategiaa tarkasteltiin niin kansallisesta (Mika Pikkarainen /TEM) kuin alueellisestakin (Risto Liljeroos /Prizztech Oy) näkökulmasta. Pikkarainen nosti esiin rakenteiden uudistuksessa tehtävän ammattikorkeakoulujen aseman selkeyttämisen vahvistamisen innovaatiojärjestelmän merkittävänä osatekijänä. Alueilla, joilla sijaitsee pienehköjä ammattikorkeakouluja ja yliopistoja, mahdollistetaan uudentyyppisten korkeakoulujen syntyminen vahvempia liittoumia muodostamalla. Liljeroos korosti alueellisen yhteistoiminnan merkitystä ja kuvasi Satakuntalaisen toimintamallin vahvuuksia. Satakunnan ammattikorkeakoulu on perinteisesti vahva maakunnallinen korkeakoulu ja elinkeinoelämän vaikuttaja. Se on samalla osa Satakunnan korkeakoululaitosta, johon kuuluvat alueen kaikki korkeakoulut ja yliopistot. Oleellisena osana maakunnan innovaatiotoimintaa ovat myös maakunnan elinkeinoyhtiöt ja Prizztech Oy osaamiskeskusohjelmineen ja kehittämis- ja tutkimusyksiköineen.

Kirjoittaja

Antti Soini, tutkimusjohtaja, antti.soini(a)samk.fi, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli