CASE: Osaamisperustainen, työsuhteessa tapahtuva hoitotyön harjoittelu - UAS Journal