Luomassa murrosta – miltä tutkintokoulutus verkossa näyttää opiskelijasta? - UAS Journal