Monialaisuus ylemmän ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa - UAS Journal