Laadullista ennakointia monialaisesta ja moniammatillisesta tulevaisuudesta - UAS Journal