LingComm-yhteistyö tuonut hedelmällisiä kontakteja – Seinäjoen, Vaasan ja Centria amk:n kielten ja viestinnän opettajien verkosto toimii aktiivisesti - UAS Journal