2/2014, Koulutus ja oppiminen, Tutkimus ja innovaatiot

LingComm-yhteistyö tuonut hedelmällisiä kontakteja – Seinäjoen, Vaasan ja Centria amk:n kielten ja viestinnän opettajien verkosto toimii aktiivisesti

– Ensimmäinen SEAMKin, VAMKin ja CENTRIAn yhteistyötapaaminen pidettiin 19.2.2010 Seinäjoella, jossa tutustuimme kollegoihimme. Tuolloin keksittiin verkostolle myös nimi LingComm, muistelee Centria amk:n kielten ja viestinnän opettajien tiimin vetäjä, ruotsin kielen yliopettaja Ulla Lax. – Tuosta tapaamisesta lähti käyntiin jo vuosia kestänyt säännöllinen yhteydenpito kielten ja viestinnän opettajien välillä.

Keskeisenä ajatuksena verkostotapaamisissa on ollut pysyä opetuksessa ajan hermolla ja kuulla muissa ammattikorkeakouluissa tehdyistä kiinnostavista hankkeista ja projekteista. Tällaisia ajankohtaisia teemoja ovat olleet muun muassa suomi vieraana kielenä -opetuksen toteuttaminen ja arviointi, sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksessa sekä kielten opetuksen integrointi muihin oppiaineisiin.

– Seinäjoella toteutettiin vuosina 2010–2011 oppilaitoksessa käytössä olevan ns. kumppaniyrityspedagogiikan kehittämisprojekti, jonka osana englantia ja ruotsia opiskeltiin käytännön työelämän oppimistehtävien avulla. Kielten opiskelu sulautettiin liiketalouden ja yrittäjyyden opintoihin kumppaniyritysten kanssa tehtävän tiimipohjaisen yhteistyön kautta. Näitä innostavia kokemuksia saimme jakaa LingComm-kokoontumisessa, kertoo viestinnän yliopettaja Maarit Tammisto Centriasta.

– Osana LingComm-yhteistyötä Centrian lehtori Ann-Christine Johnsson on jo kolmena vuonna käynyt Seinäjoen ammattikorkeakoulussa luennoimassa ruotsiksi markkinoinnista ja asiakaspalvelusta. Kuulijoita on ollut erittäin paljon, SeAMKin kielten koordinaattori Heli Simon toteaa.

Myös ns. korvaavien opintojen läpikäymisestä sekä uusien osaamisperusteisten opetussuunnitelmien yhteisestä käsittelystä on ollut suuri hyöty kielten ja viestinnän opetukselle. – Yhteisen kokoontumisen perusteella uusien opetussuunnitelmien tekeminen eri ammattikorkeakouluissa on ollut helpompaa.

Kuluneiden vuosien mittaan LingComm-kokouksissa on pohdittu myös nykysukupolven, ”diginatiivien”, oppimistapaa ja sitä, miten kielten ja viestinnän opetus voisi siihen vastata. Vaasan amk:ssa kansainvälisten opiskelijoiden opetuksessa käytetyistä tiimiytymisharjoituksista on jaettu kokemuksia, samoin kuin kielikylvystä, jota on kehitetty oppimismenetelmänä erityisesti Centrian Pietarsaaren yksikössä. Opetuksessa hyödyllisiä käytännön ideoita esimerkiksi neuvotteluharjoituksiin on jaettu yhdessä.

Kolmen yhteistyökoulun englannin opettajat ovat tehneet ruohonjuuritason yhteistyötä suunnitellessaan englannin kielen valmentavan opintojakson, jossa yhdistyvät kolmen eri toimijan parhaat käytänteet. – Suunnittelu ja valmistelutyö on tapahtunut täysin Adobe Connect Pro-pohjaisissa verkkotapaamisissa, mikä jo itsessään on ollut antoisa ja omaa ammattitaitoa kehittävä tapa toimia, kertovat englannin kielen lehtorit Eija Torkinlampi Centriasta ja Kaija-Liisa Kivimäki SeAmkista.

– Tulevaisuudessa LingComm-verkosto jatkaa hyväksi havaittua toimintatapaa, mutta aikoo laajentaa ja kehittää työskentelyä muun muassa eri amk:ien yhteisiä tapahtumia ja tempauksia järjestämällä. Ensi marraskuussa kielten opettajat järjestävät Seinäjoella ja Kokkolassa kielten ja kulttuurien opetuksen teemaviikon, johon on kutsuttu vieraaksi opettajia ja opiskelijoita Euroopan yhteistyökorkeakouluista, selvittää Ulla Lax verkoston suunnitelmia. Teemaviikko on nimetty LingComm-verkostossa lupaavasti otsikolla ”International language week ”.

Kirjoittajat

Helena Sarvikas, viestinnän lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, helena.sarvikas@seamk.fi

Maarit Tammisto, viestinnän yliopettaja, CENTRIA ammattikorkeakoulu, maarit.tammisto@cou.fi

Tuija Tolonen-Kytölä, viestinnän lehtori, CENTRIA ammattikorkeakoulu, tuija.tolonen-kytola@centria.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli