Hyviä käytänteitä osallistamisesta Digivisio 2030 -hankkeessa - UAS Journal