Kehittävällä arvioinnilla vaikuttavuutta TKI-kumppanuudessa - UAS Journal