Arkisto

Numero 3/2011

Hyvä lukija

Vuoden 2011 kolmas AMK-lehden numero nostaa keskusteluun ammattikorkeakoulujen roolin ja merkityksen alueensa kehittäjinä ja innovaatioiden edistäjänä. Numerossa tarkastellaan mm. kiinnostavia pohjoissuomalaisia käytännön caseja sekä kansainvälisiä kumppanuussuhteita ja yhteiskuntavastuuta. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tuloksellisuuden mittaaminen on kiinnostava ja ajankohtainen aihe. Voisiko mittarina olla asiakkaiden TKI-projekteihin laittama rahoitus? Pääkirjoituksessa Arenen puheenjohtaja, rehtori Vesa Saarikoski painottaa ammattikorkeakoulujen perustehtävien, koulutuksen ja TKI- työn, syvenevän integraation merkitystä aluevaikuttavuudessa.

Seuraava AMK-lehti ilmestyy joulukuussa, ja teemana jatkaa aluekehittäminen sekä yrittäjyys.

Lukuiloa!

Mervi Friman ja Riitta Rissanen
Päätoimittajat