Kulttuuriala on yhteiskunnan kaikilla alueilla näkyvä ja uutta luova voima - UAS Journal