Opinnäytetyön arviointityökalu luo ryhtiä arviointiin ja lausuntorungon - UAS Journal