3/2013, Koulutus ja oppiminen, Opiskelijat

Verkkokokousohjelma etätentin mahdollistajana – Case: Novia Muotoilu, Turku

Tarve löytää jonkinlainen etäratkaisu kirjallisen kokeen suorittamiseen syntyi ammattikorkeakoulu Novian muotoilun koulutusohjelmassa Turussa muutama vuosi sitten. Opiskelijamme oli muotoilija (AMK) -opintojensa loppusuoralla saanut oman alan työpaikan ulkomailta ja kysyi mahdollisuutta suorittaa viimeisen ammatillisiin opintoihin kuuluvan tenttinsä uudessa kotikaupungissaan. Hän ehdotti kokeen järjestämistä paikallisen yhteistyökorkeakoulumme yleisenä tenttipäivänä. Opiskelijamme oli ollut siellä vaihto-opiskelujaksollaan ja tunsi paikallisen järjestelmän. Näinkin olisimme voineet kokeen siis järjestää, mutta otimme opiskelijan ehdotuksen haasteena ja halusimme kokeilla nopeampaa ja edullisempaa tapaa suoriutua tehtävästä omin avuin.

Kysymys kuului siis, että olisiko jotain tapaa järjestää koe etäsuorituksena. Olin jo jonkin aikaa käyttänyt Adobe Connect -ohjelmaa verkkokokouksissa ja webinaareissa. Ohjelma tuli heti mieleeni ja ehdotinkin kollegoilleni sen kokeilua myös tenttitilanteessa. Tenttijärjestely toimi siten, että avasin ”tenttihuoneen” ohjelmassa ja kutsuin opiskelijamme, joka oli ensikertalainen tämän ohjelman käytössä, testaamaan sitä ja tietoyhteyksiä. Kaikki toimi oikein hyvin; opiskelijan mielestä aivan fantastisesti, ja näin sovimme koepäivämäärän ja -ajankohdan.

Sovittuna aikana opiskelijamme saapui verkon välityksellä kirjoittamaan tenttiä. Ennen kirjoittamisen aloitusta hän näytti kameransa kautta fyysisen ympäristönsä, jossa juuri silloin oli. Sekä opiskelijan kamera ja mikrofoni että minun kamerani ja mikrofonini olivat käynnissä koko tentin ajan. Koekysymykset avasin Connect-ohjelman Notes-muistilappuruutuun, johon myös opiskelija kirjoitti omat vastauksensa. Koetilanteen valvojana seurasin omalta työkoneeltani kirjoittamisen edistymistä. Opiskelijan kehonkieli kertoi, että tekstiä syntyi juuri sillä hetkellä, kun näin sen tulevan näkyviin Notes-muistilapulle. Näppäimistöstä kuuluva äänikin kertoi opiskelijan työn tahdin. Tallensin opiskelijan tekstiä varmuuden vuoksi säännöllisin välein ohjelmiston tai yhteyksien käyttökatkoksien varalta. Kaikki sujui kuitenkin jouhevasti ja ongelmitta. Kun opiskelija ilmoitti olevansa työssään valmis, tallensin hänen tekstinsä viimeisen version koneelleni ja myös sähköpostiini. Opiskelija kiitti tästä koemahdollisuudesta, toivotimme toisillemme hyvää päivänjatkoa ja suljin ”tenttihuoneen”/kokouksen.

Toimitin opiskelijan kokeen edelleen sähköisenä tentin arvioijalle. Kaikki asiaan osalliset olivat tyytyväisiä kokeilun tulokseen. Kokeen suoritus – ja näin myös opiskelijan valmistuminen ammattiin – nopeutui. Samalla toteutimme muotoilun koulutusohjelmassa Novian ympäristöohjelmaa pienentämällä hiilijalanjälkeämme, kun opiskelijan ei tarvinnut matkustaa lentäen Turkuun suorittamaan tenttiään. Järjestely oli siis edullinen sekä opiskelijalle että koulutusohjelmalle.

Uskon luonnollisesti, että vastaavanlaisia koetilanteita voidaan järjestää muillakin verkkokokousohjelmilla. Noviassa on käytössä Adobe Connect -ohjelma, joka on toiminut hyvin verkkoympäristössämme. Koetilanteessa käytetään ohjelman kautta kuvaa ja ääntä, Notes-muistilappuja kirjoittamiseen, tekstin tallennukseen ja sähköpostiin, valkotaulun (Whiteboard) jakamismahdollisuutta luonnosteluun ja kuvien tekoon (muotoilualan koulutus), Chat-keskustelua kysymyksiin tentin aikana sekä Record Meeting -tallennustoimintoa tenttisession tallennukseen näin haluttaessa.

Ensimmäisen kokeilukerran jälkeen olemme tarjonneet tätä etätenttimahdollisuutta vastaavissa tilanteissa oleville opiskelijoillemme.

Kirjoittaja

Eeva Dahlberg, lehtori, Yrkeshögskolan Novia, Muotoilu Turku, eeva.dahlberg@novia.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli