Verkkokokousohjelma etätentin mahdollistajana – Case: Novia Muotoilu, Turku - UAS Journal