Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyö avain valmistuneen työllistymiseen - UAS Journal