Mitä yhteistä on uusilla betonituotteilla, vedenkäsittelyllä ja maastabilointimateriaaleilla? – GeoMaterials-hanke Kajaanin Ammattikorkeakoululla - UAS Journal