1/2014, Aluekehitys, Tutkimus ja innovaatiot

Satakunnan ammattikorkeakoulun esteettömyystyön vaikutukset alueen kilpailukykyyn ja yritystoimintaan

Kaikkien Yyteri -hanke

Porissa sijaitseva Yyterin alue tunnetaan kolme kilometriä pitkästä hiekkarannastaan sekä upeista dyyneistään, jotka tarjoavat tilaa nauttia ja harrastaa. Alueella on kattava palvelutarjonta majoitus- ja ravintolapalveluineen sekä harrastusmahdollisuuksineen. Hienosta hiekasta koostuva ranta sekä korkeat dyynit ovat kuitenkin erittäin vaikeakulkuisia, minkä vuoksi varsinkin ikääntyneet sekä liikkumis- ja toimintarajoitteiset jäävät helposti Yyterin mahdollisuuksien ja palveluiden ulkopuolelle.  (Karinharju, 2013; Törne ym. 2012.)

Kaikkien Yyteri -hankkeessa tutkittiin Yyterin alueen palveluntuottajien ja yhdistysten tietoisuutta esteettömyydestä sekä kiinnostuksen tasoa oman alueen, palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa ilmenneiden tarpeiden ja toiveiden pohjalta palveluntuottajille luotiin yhteistyöfoorumi, joka tarjosi laaja-alaista asiantuntija-apua esteettömyydestä kunkin toimijan tarpeisiin. Lisäksi palveluntuottajien esteettömyysosaamista kehitettiin esteettömyyskartoitusten ja kaikille avoimien tapahtumien avulla. Kohteet kartoitettiin eritoten turvallisuuden, saavutettavuuden ja esteettömyyden näkökulmasta. Palveluntuottajat saivat kartoituksista objektiivista informaatiota toimintaympäristönsä esteettömyydestä sekä sen potentiaalista ja haasteista. Hankeyhteistyön myötä alueen yritykset ja yhdistykset toteuttivat lukuisia esteettömyysmuutostöitä toimintaympäristöissään kuten kulkureittien, sisäänkäyntien ja puku-, pesu- ja wc-tilojen suhteen.

Esteettömyysmuutostöiden osalta voidaan nostaa seuraavia tuloksia: Yyterin alueella majoituspalveluita tarjoavat yritykset pystyivät kohdentamaan ja markkinoimaan yrityksensä palveluita yhä laajemmin tukea tarvitseville matkustajille, mikä on puolestaan lisännyt yritysten asiakasmäärää myös sesonkiajan ulkopuolella. Kesällä 2013 Yyteri Beach lomakylässä järjestettiin kansainvälinen soveltavan luontoliikunnan seminaari, joka kokosi yhteen lähes 100 soveltavan liikunnan ammattilaista ja asiantuntijaa. Lomakylän esteettömät ravintolapalvelut ja toimivat majoitustilat olivat tärkeimpiä edellytyksiä seminaaripaikan valinnassa. Myös Yyterin kylpylähotellin kysyntä sekä yksittäisten tukea tarvitsevien matkustajien että perheiden ja yhdistysten kohdalla on noussut. Hotelli on nykyään yksi valtakunnallisista tuettujen lomien järjestäjistä. Näitä lomia tukee Raha-automaattiyhdistys ja ne on tarkoitettu sellaisille henkilöille, jotka eivät pysty lomailemaan omilla varoillaan. Yritysten ohella hankkeissa mukana olleiden yhdistysten toiminta on laajentunut esteettömyystoiminnan kautta. Esimerkiksi purjehdusseura BSF ja melontaseura melamajavat ovat mukana valtakunnallisessa Vesilauantai-tapahtumassa sekä järjestävät aktiivisesti omia kaikille avoimia kursseja ja tapahtumia. Tätä kautta seurojen toiminta on saanut näkyvyyttä sekä jäsenmäärät ovat kasvaneet.

Kaikkien Yyteristä yritysten esteettömyyden edistämiseen

Kaikkien Yyteri -toimintamalli jatkoi jalkautumistaan 2011–2013 käynnissä olleessa INNOKE-hankkeessa. INNOKE profiloitui pk-yritysten esteettömyysosaamisen kehittämiseen sekä toimintaympäristöjen tutkimiseen. Hankkeen aikana yhteistyötä tehtiin yhteensä yli 50 yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin toimijan kanssa. Yhteistyökumppaneiden toimialat vaihtelivat aina erä- ja kalastus sekä optikkoliikkeistä, rakennus-, sisustus-, fysioterapia ja ohjelmapalveluita tarjoaviin yrityksiin. Vuoden 2014 alusta esteettömyyden kehittämistyön tavoitteena on arvioida esteettömyyden vaikutusta alueen yritysten toimintaympäristöön ja palveluihin kuten yrityksen palvelunlaatuun, asiakastyytyväisyyteen sekä kilpailukykyyn.

Lisäksi tavoitteena on luoda konkreettisia työvälineitä yrityksille esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi sekä edistää tiedon saatavuutta alueen palveluista.

Kirjoittajat

Kati Karinharju, Lehtori, Esteettömyys ja saavutettavuus tutkimusryhmän vastuuvetäjä, LitM, ErLitM, Satakunnan ammattikorkeakoulu, kati.karinharju@samk.fi

Riikka Tupala, Projektityöntekijä, fysioterapeutti, Satakunnan ammattikorkeakoulu, riikka.tupala@samk.fi

Design for all –foundation 2012. Design for All Foundation Award Ceremony and Annual Dinner 2012. Haettu 10.5.2013 osoitteesta: http://designforall.org/en/novetats/noticia.php?id=1672

Karinharju, Kati. Kaikkien Yyteri. Teoksessa Jutila, S. ja Ilola, H. (toim.) 2013. Matkailua kaikille? Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa II. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Rovaniemi 2013.

Koota-Valkeapää, E. Pienillä muutoksilla parempaa palvelua kaikille. Teoksessa Jutila, S. ja Ilola, H. (toim.) 2013. Matkailua kaikille? Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa II. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Rovaniemi 2013.

Törne M., Karinharju K., Kyngäs S., Tupala R., Jaakkola-Hesso S. & Myllymaa T. 2012. Esteetöntä asumista -esteetöntä vapaa-aikaa. Sataesteetön hankkeen loppuraportti. Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli