1/2020

Innovaatiokeskittymien vuosi 2019

Kirjoittajat: Minna Elomaa-Krapu, Mona Roman & Anna-Maria Vilkuna.

Olemme Metropoliassa käynnistäneet viime vuoden aikana innovaatiokeskittymiin (IK) perustuvan toimintamallin. Innovaatiokeskittymiä meillä on viisi: Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut, Puhtaat ja kestävät ratkaisut, Tieto-ohjattu rakentaminen, Toimiva ihmisten kaupunki ja Älykäs liikkuminen. Niiden teema-alueilla haemme yhteiskunnan haasteisiin innovatiivisia ratkaisuja ja tuotamme uudenlaista osaamista.

Jokaisella innovaatiokeskittymällä on innovaatiojohtaja ja operatiiviset avaintoimijat, joita ovat niin aihepiirin asiantuntijat ja opiskelijat, kuin myös yhteistyökumppanit ja laajat verkostot. Tämä malli tukee myös Metropolian kestävää toimintaa mahdollistamalla monipuolisen ja monialaisen TKI-toiminnan.

Innovaatiokeskittymissä toimitaan tulevaisuusajattelun, ennakoinnin ja systeemisen lähestymisen pohjalta. Uudet ratkaisut ja tulevaisuudessa tarvittava osaaminen syntyvät toimialojen rajat ylittäen, monialaisen yhteistyön tuloksena ja niiden keskiössä on ihminen. Innovaatiokeskittymissä opiskelijat ja henkilöstö toimivat ja oppivat yhdessä yritysten, kaupunkitoimijoiden ja muiden kumppanien kanssa.

Ensimmäisenä toimintavuonna innovaatiokeskittymien kehittäminen on käytännössä tarkoittanut vaikuttavien hankesalkkujen kokoamista, strategisten verkostojen luomista, MINNO ©-toiminnan kehittämistä sekä TKI-työn ja oppimisen nykyistä vahvempaa vuoropuhelua (TKIO). Tavoitteena on yhä paremmin tuoda TKI-hankkeiden mahdollisuudet oppimisen tueksi. Lisäksi kampuksille on avattu yhteistyöalustoja, jotka toimivat fyysisinä oppimis- ja osaamisympäristöinä innovaatiotoiminnalle, kokeiluille ja piloteille.

Innovaatiokeskittymien tuloksista ja tulevaisuudesta

Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut innovaatiokeskittymässä on kehitetty Myllypuron kampuksen hyvinvointi- ja terveyskylän toimintakonsepti, ja kylän toiminta on pystytty asteittain käynnistämään tämän vuoden alussa Myllypuron kampuksen avautuessa kokonaisuudessaan. Hyvinvointi- ja terveyskylä on monialaisesti toimiva osaamis- ja oppimisympäristö, joka varmistaa tulevaisuudessa tarvittavaa sosiaali- ja terveysalan osaamista.

Metropolia, Myllypuron kampus.
Metropolia, Myllypuron kampus.

Hyvinvointi- ja terveyskylän keskeisiä toimintoja ovat opetuksen yhteydessä tuotettavat monialaiset palvelut, opiskelijayrittäjyyttä tukeva Turbiini-yrityskiihdyttämö sekä testbed-toiminta, joka avaa Myllypuron kampuksen erikoistilat tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Testbed-toiminnan kehittämisessä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Health Capital Helsinki ja HUS:n testbed.

Puhtaat ja kestävät ratkaisut innovaatiokeskittymän teemakärkiä ovat kestävät ruokajärjestelmät, kiertotalous, teollisuus 4.0 sovellukset kestävässä kehityksessä ja cleantech -koulutus. Kestävien ruokajärjestelmien tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöksi on rakentunut Urban Farm Lab Myyrmäen kampukselle. Urban Farm Labia on kehitetty yhteistyössä yritysten ja Sitran kanssa. Opiskelijat ovat löytäneet Urban Farm Labin nopeasti: syksyn 2019 aikana yli 200 opiskelijaa kytki opintonsa tähän kehitysympäristöön.

Tieto-ohjattu rakentaminen innovaatiokeskittymässä koulutuksen kehittäminen on valittu yhdeksi teema-alueeksi, jotta voimme vastata meneillä olevaan rakennusalan murrokseen. Tätä murrosta vauhdittavat etenkin digitalisaatio, käyttäjätarpeiden muutos, energiatehokkuuden ja vähähiilisen rakentamisen vaatimukset ja rakennuskannan kunnosta aiheutuvat haasteet.

Toimiva ihmisten kaupunki innovaatiokeskittymän teemakärkiä ovat kestävä kaupunkikehitys, osallisuus ja yhteisöllisyys sekä tulevaisuuden työ ja osaaminen. Muun muassa osallisuuden ja yhteisöllisyyden teemakärkeä on edelleen vahvistettu käynnistämällä strateginen yhteistyö Taideyliopiston kanssa. Tavoitteena on, että sosiaali-, terveys- ja kulttuurialojen koulutukset sekä tutkimus- ja kehitystyö vastaisivat nykyistä paremmin yhteiskunnan tarpeisiin. Uudenmaan liitto tukee Metropolian ja Taideyliopiston aloitetta rahoittamalla verkostoitumishankkeen Osallisuuden ja hyvinvoinnin Uusima. (viite)

Laajennetun todellisuuden keskus Helsinki XR Center (HXRC) avattiin syyskuun alussa 2019 Metropolian Arabian kampuksella, yhdessä Finnish Virtual Reality Associationin (FIVR) kanssa. Tavoitteena on avata laajennetun todellisuuden eli XR-teknologioiden mahdollisuuksia yrityksille ja organisaatioille, yhdistää alan tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä tukea varhaisen vaiheen XR-tiimejä.

Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän hankkeissa on tehty uraauurtavaa vaikuttamistyötä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kotimaan robottibussi -pilotit rikkoivat vuonna 2019 aiempia ennätyksiä matkustajamäärissä sekä kokeilureittien pituuksissa ja teknisessä haastavuudessa. Pilotteihin osallistui Suomessa yli 10 000 matkustajaa. FABULOS-hankkeessa tehdyt määrittelyt olivat apuna autonomista liikkumista koskevassa lainsäädäntötyössä muun muassa Kreikassa, Virossa ja Hollannissa.

Vuoden 2019 lopussa päättyi Metropolian ja Itä-Suomen yliopiston kolmivuotinen tutkimushanke liikenteen digitaalisesta murroksesta ja palvelumarkkinoista. Tutkimushankkeen tulokset koottiin Policy Briefiksi, jossa nostetaan kuusi havaintoa kestävämpiin kulkutapoihin siirtymisen tueksi.

Innovaatiokeskittymien valtakunnallinen yhteistyö toteutuu TKI-hanketoiminnan kautta ja yhteistyöverkostojen ja innovaatiotoiminnan odotetaan kasvavan asetettujen tavoitteiden mukaan.

 

Kirjoittajat

Minna Elomaa-Krapu, TtT, innovaatiojohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu, minna.elomaa-krapu(at)metropolia.fi

Mona Roman, innovaatiojohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu, mona.roman(at)metropolia.fi

Anna-Maria Vilkuna, TKI-johtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu, anna-maria.vilkuna(at)metropolia.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli