SAMKin opiskelijat ratkomassa energiatehokkuushaasteita - UAS Journal