Monialaisella yhteistyöllä kohti muovien kiertotaloutta - UAS Journal