Projektioppimisella kiinni työelämään ja alakohtaiseen osaamiseen - UAS Journal