Kanssatutkijuus: keino tulevaisuusvallan haastamiseen - UAS Journal