Kestävää elinkaariajattelua muotoiluun - Elinkaarikartalla ja META-taulukoinnilla mallinnetaan tuotteen kestävyyttä - UAS Journal