Moninaisuuden johtaminen työelämän kehittämistoimintaa tukemassa - UAS Journal