YAMK-opettajuus sillanrakentajana kolmikantamallissa - UAS Journal