Osaamisperustaisuus korkea-asteella - opettajan ja opiskelijan rooli muutoksessa - UAS Journal