Osaamisperustaisuus korkea-asteella – opettajan ja opiskelijan rooli muutoksessa - UAS Journal