Yhteiskehittämisen työpajat tukevat Satapsykiatrian ja Satakunnan ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä - UAS Journal