Joustavuutta ja vauhtia YAMK-opintoihin – suositus osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta - UAS Journal