EU tietosuoja-asetus vaikuttaa AMKien innovaatiotoimintaan - UAS Journal