EU tietosuoja-asetus vaikuttaa AMKien  innovaatiotoimintaan - UAS Journal