Kestävä ja avoin TKI-toiminta ja uudenlaiset prosessit  - UAS Journal