Vastuullista ikäjohtamista Karelia-ammattikorkeakoulussa - UAS Journal