Data käyttöön - näkökulmia ammattikorkeakoulujen datanhallintaan - UAS Journal