Työelämävalmiuksia korkeakouluopintojen aikana - UAS Journal