Vastuullinen maailmasuhde ja sen merkitys hyvän elämän tavoittelussa - UAS Journal