Osallistuva oppiminen keskiöön palvelurakenteen uudistamisessa - UAS Journal