Monialainen opetus valmentaa moniammatilliseen yhteistoimintaan - UAS Journal