4/2011

Pelon kerroin – opas opetushenkilöstölle perusteltujen ja perusteettomien pelkojen kohtaamiseen

Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on ilmestynyt teos, joka pyrkii herättämään lukijassaan halun etsiä vastauksia kysymyksiin: mitä minun pelkoni ovat, mistä ne tulevat ja miten ne vaikuttavat käytökseeni? Miten oppia hallitsemaan pelkojani ja sitä kautta suhtautumaan ja käsittelemään niitä ammatillisemmin. Oppaassa käsitellään pelkoja tilastojen, lainsäädännön ja median kautta. Opas sisältää myös vinkkejä siihen, miten uhkaavassa tilanteessa tulisi toimia ja miten pelkoja voidaan käsitellä.

Pelon kerroin -opas pohjautuu Nina Pelkosen turvallisuusalan ylempään AMK-tutkintoon liittyvään opinnäytetyöhön. Pelkonen työskentelee ylikonstaapelina ja tutkinnanjohtajana Espoon pääpoliisiasemalla. Hän on paneutunut oppilaitosturvallisuuteen ja toiminut aiemmin pitkään lähipoliisina. Tällä hetkellä Pelkonen on virkavapaalla ja työskentelee siviilikriisinhallintatehtävissä Kosovossa.

Otteita oppaasta:

”Pelkomme voivat uhkatilanteessa käynnistää prosessin, joka kokonaisuudessaan on hyvin samankaltainen stressireaktioineen, akuutin tilanteen purkauksineen, jälkihoidon tarpeineen ja jopa shokin ja post-traumaattisten syndroomien osalta kuin fyysisesti toteutunut uhkauskin.“

”Tutustumalla pelkoonsa ihminen voi antaa sille hahmon ja muodon, jolloin se on paremmin tunnistettavissa ja määriteltävissä. Olennaista on, että ihminen määrittelee pelkonsa oman mielensä sisältä käsin, koska silloin hän voi itse havaita, että hänellä on aktiivinen rooli pelkokokemuksen rakentamisessa.”

”…kaikki riskit eivät ole yhtä vakavia eikä kaikkia riskejä voida poistaa. Riskit on edelleen tunnistettava ja tiedostettava mahdollisimman kattavasti, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin. Kaikkiin riskeihin ei ole mahdollista varautua…” (Stanko B. 1990. s. 14)

Lisätietoja: julkaisut(at)laurea.fi

Edellinen artikkeliSeuraava artikkeli